Systemy rynnowe
Podsufitka

bryza-podstrony-baner.jpg

SYSTEM RYNNOWY

Magazynowanie i transport

SYSTEM BRYZA

Składowanie rynien i rur powinno odbywać się na płaskiej powierzchni w położeniu poziomym na równych podkładach i stykać się z nimi na całej długości. Dopuszcza się maksymalną wysokość składowania do 1m.

Krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami należy zabezpieczyć np. grubą tekturą lub deskami. Kształtki pakowane w tekturowe pudła powinny być składowane i transportowane pod zadaszeniem. W czasie transportu ładunek musi być unieruchomiony. Zalecane jest, aby załadunek i rozładunek przeprowadzony był ręcznie.

W przypadku konieczności stosowania sprzętu mechanicznego należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dopuścić do miejscowego zgniatania elementów lub ich zrzucania.

PODSUFITKA BRYZA

Transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta. Składować na płaskich powierzchniach pod zadaszeniem w celu uniknięcia deformacji na skutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Podczas składowania nie przekraczać 3 warstw w stosie.